شیر ظرفشویی قهرمان مدل سبلان

شیر ظرفشویی قهرمان مدل سبلان : اگر دیزاین آشپزخانه برای شما مهم است این میتواند یکی از گزینه های مورد نظر شما باشد. همانطور که در قبل به شما معرفی کردم زدرا یکی از بهترین شیر های ظرفشویی شلنگدار میباشد که از نظر خرابی در مقایسه با نمونه های شرکت های مختلف بسیار با کیفیت تر میباشد و این هم دقیقا قطعات ان شیر را دارد ولی بسیار زیباتر و شکیل تر