شیر روشویی قهرمان مدل چشمی

این شیر برای روشویی مییباشد  که دارای کیفیتی بالاست و مخصوص کسانی است که بر روی نظافت تاکید بسیار دارند