علم قهرمان یونیکا مدل دنا

علم قهرمان یونیکا مدل دنا : قهرمان تا پارسال تنوع علم یونیکاش کمی بیشتر بود ولی همین حالا هم چندین علم یونیکای چند حالته و تک حالته با کیفیت خوب دارد که یکی از آنها همین علم دوش مدل دنا هستش