شیرآلات قهرمان مدل ارکیده

شیرآلات قهرمان مدل ارکیده  در این مدل با انتفال اهرم قطع و وصل جریان به کنار شیر باعث شده تا شیر در یک راستای مستقیم قرار گیرد،که این موضوع باعث اشغال فضای کمتر در محیط مورد استفاده میشود.