ظرفشویی قهرمان شلنگدار مدل آرمال

ظرفشویی قهرمان شلنگدار مدل آرمال از ارزانترین شیر های شلنگدار قهرمان میباشد که تقریبا از  ظاهری خوبی برخوردار است.  تمامی قطعات این شیر با شیر زدرا مشترک است. سر دوش این محصول دارای ۲ حالت دوشی و معمولی میباشد